Isfärg

Isfärg (pdf)

Vi tillverkar Crystal White isfärg för målning av isytor för både utom- och inomhus isbanor. Crystal White pulver levereras i 20 kg förpackningar. Användningen är enkelt och instruktionerna för ismålning följer med i varje leverans. Andra kulörer kommer att finnas i vårt sortiment senare.

Säkerhetsdatablad vit (pdf)

Säkerhetsdatablad färg (pdf)

Målningsutrustning

Målningsutrustning (pdf)

Vi tillverkar målningsutrustning för blandning av färg samt målning av isytan. Genom att använda separat målningsutrustning i stället för ismaskin, blir ismålning enkelt och lätt.

produkter