Tjälskydd och kylrör är delar av under is konstruktion. Bärlager, isolering och betongplatta hör också till under is delen. Kylning innehåller kylaggregat, köldmedel och värmebärare.

Kylror

Kylrör

  • Permanenta banor
  • Mobila banor
Tjälskyddsrör

Tjälskyddsrör (pdf)

Kylteknik

Kylteknik

  • Kylkompressorer
  • Kylanläggningar
  • Kylmedel
produkter