Permanenta banor

Permanenta banor (pdf)

Tjälskydd och kylrör är delar av under is konstruktion. Bärlager, isolering och betongplatta hör också till under is delen. Kylning innehåller kylaggregat, köldmedel och värmebärare.

mobila banor

Mobila banor (pdf)

Bland flyttbara eller säsongsmonterade banor använder vi specialdesignade och tillverkade rörmattasystem, som tillhör i Park Ice konseptet, dessa kan flyttas och återmonteras enkelt gång efter gång. Lagringssystemet gör hantering enkel och installation kan göras inom några arbetsdagar.

products