Kylkompressorer

Kylkompressorer (pdf)

Vi har importerat sedan 1999 Mycom industriella kylkompressorer. I dag finns industriella kolv- och skruvkompressorer levererade till olika driftsföremål inom industriell kyla. Till industriell kyla tillhör också ishall samt bandy kylanläggningar. Mycom kompressorer är grundstenen när vi design och tillverkar våra Crystal Ice –kylannläggningarna.

Kylanläggningar

Kylanläggningar (pdf)

Crystal Ice-kylanläggning är en fabrikstillverkad kylanläggningen som levereras till installationsplatsen färdig i kylcontainer eller som vätskekylaggregat byggd på maskinram. Den är en typisk fullständigt indirekt industriell installation för ishockey och bandy. Den kan levereras för både inomhus- och utomhuspassande dimensionering.

Refrigerants

Kylmedel (pdf)

Vi har levererat flertal kylanläggningar med Arium Alkaline™ - dvs. ammoniak-vatten lösning som köldbärare. Ammoniak-vatten är mycket natur vänligare än flertal traditionellt använda köldbärare, dessutom har den väldigt bra egenskaper som gör att pumpnings kostnader blir mindre.

products