Lex Aqua® vattenåtervinnings-
system

Lex Aqua är ett slutet vattenåtervinningssystem. Vars syfte är att återvinna det vatten som behövs för att göra is och ta bort mineraler och föroreningar från vattnet. När vattnet fryser separeras mineralerna som läcker in från iskristallerna. Lex Aquas uppgift är att se till att mineralerna inte kommer tillbaka i cirkulation.

Lex Aqua fungerar helt automatiskt eller så kan användaren styra utrustningen manuellt. Gränssnittet är lätt att använda och värdena ändras från pekskärmen. Systemet kan även fjärrstyras via internet.

Vattenåtervinningsprocessen startar när ismaskinen tömmer snötanken i snösmältningsgropen. Smältvatten renas med filter och UV-filtrering. Det renade vattnet återvinns och återuppvärms till ismaskinens läggvatten.

Lex Aqua vattenåtervinningssystem erbjuder följande fördelar för isbanor:

  • Vattenförbrukningen i ishallen minskar när samma vatten återvinns i systemet
  • rengöring av vattnet förlänger knivbytesintervallet för ismaskinen när bladen inte blir slöa så snabbt
  • isens temperaturbörvärde kan höjas eftersom det är mindre värmebelastning i själva isen
  • bildandet av iskristaller underlättas då det finns färre föroreningar i isen
  • isens friktion minskar när det finns färre mineraler
  • isen är mer motståndskraftig mot hård användning och mängden lössnö minskar
Filtertvätt, bordsmodell
Föregående bild
Nästa bild

Bordsmodellens filtertvätt är lämplig även för ett litet ismaskin garage.

Filtertvätt, golvmodell

Med en filterbord utrustad med hjul, filterhållare och filtertvätt kan filtren lämnas på hållaren för att torka efter tvätt för nästa filterbyte.

Roterande tvättborste

Borsten som är fäst på den sladdlösa borren rengör det rostfria filtret snabbt och effektivt.

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt