På isen

Zamboni® ismaskiner, isfräs och övriga tillbehör

Vi representerar Zamboni® ismaskiner och fräsar. Frank J. Zamboni & Co., Inc. är den äldsta ismaskintillverkaren på marknaden och har tillverkat maskiner i över 70 år. Utöver Finland säljer vi även maskiner till Estland. Vårt systerbolag Prorink Polska Sp. Zoo. representerar Zamboni-ismaskiner i Polen. Vi tillhandahåller även reservdelar och service för alla Zamboni-ismaskiner och isfräsar.

Tillverkarens hemsida www.zamboni.com

Auktoriserad service Södra Finland 
Vantaan Rakennuskonepiste Oy
+358 50-340 6991

Emissivitet är den term som används för att beskriva förmågan hos ett material att utstråla värme. Material som är perfekta radiatorer har en emissivitet (EM) på 1,0, medan material som inte utstrålar värme har en EM på 0.

De flesta tak- och takmaterial (trä, stål, betong och målade ytor) har hög EM på cirka 0,9, vilket utstrålar cirka 90 % av värmen från deras ytor. Eftersom strålningsvärme vandrar från en varm yta till en kall yta strålar värmebelastningen i ishallar från taket till isytan. 

Vi har även installerat lågemissionsbeläggningar även i nybyggda isarenor. Aluflex lågemissionsbeläggning minskar den elektromagnetiska strålningen som riktas mot isytan, vilket minskar behovet av att köra kylutrustning.

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt