Kylanläggningar för isbanor

EconomIce® kylanläggningar

Vi har levererat ett flertal EconomIce® kylmaskiner från stora isytor som bandy och hockeybanor till små Park Ice-skridskobanor. Vi har flertal referenser och våra främsta exportländer är Sverige och Danmark.

Kylmaskinerna implementeras tillsammans med de ledande tillverkarna inom branschen och vi är fokuserade på kylmaskiner som levereras till sportområden. Kylaggregatet kan levereras antingen i en maskincontainer eller som färdig rambyggd aggregatet levererat till en befintlig byggnad. Kylaggregatet styrs av modern styrautomatik med precisa övervaknings- och larmsystem. Kylaggregatet kan utrustas med olika funktioner, såsom ett värmeåtervinningssystem, i vilket fall energi som genereras tas tillvara på återvinning.  

kylmäkoneisto

Konstruktionen av kylmaskiner bygger på att uppnå lägsta möjliga livscykelkostnader på lång sikt. De kylmaskiner vi levererar är säkra, användarvänliga och har låga underhållskostnader. Efter leverans av kylaggregatet följs energikostnaderna upp under flera år och resultatet rapporteras regelbundet till kunderna.

Köldmedier och köldbärare

Vi har alltid tagit på allvar olika miljöproblem, som växthuseffekten och utarmningen av atmosfäriskt ozon. . Av denna anledning rekommenderar vi ammoniak som köldmedium. Vi har implementerat flera kylmaskiner som använder Arium Alkaline ™ ammoniakvatten för värmeöverföring. Ammoniakvatten är ett mer miljövänligt alternativ än många andra traditionellt använda kemikalier. Tryckfallet för ammoniakvatten är 60 % lägre jämfört med till exempel konventionell saltlake, så dess pumpkostnader är betydligt billigare i längden.

kylmäaine

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt