Permanenta isbanor

Tjälskydd och kylrör är delar av under is konstruktion. Bärlager, isolering och betongplatta hör också till under is delen. Kylning innehåller kylaggregat, köldmedel och värmebärare.

Permanenta kylrör

Kylrören transporterar köldbärare som kyler isbanan. Den vanligaste material som används är polyeten. Kylrör är vanligast av Ø25 mm diameter med c/c 80–100 mm och Ø160 mm fördelare i kanal.

Ishallarnas och konstisbanornas täcktyta är av betong, sand eller stenmjöl. Valet av vilken material används, påverkas av hur man tänker utnyttja banan under hela året, samt investerings- och driftkostnader har sin inverkan.

Betongplatta är den vanligaste valet i en ishall. Den har bra värmetekniskfunktion och är mycket tålig. Kylrör fördelas jämnt över ytan och binds fast i armeringsnäten före betonggjutning. När sand eller stenmjöl används som täcktyta fäster man kylrör med hjälp av fixeringsskenor med jämna avstånd från varandra. Material fördelas och tätas över rören.

Kiinteät jäärataputkistot

Sand eller stenmjöl används ofta på stora konstisbanor som i sommartid används till exempel som fotbollsplan, utebanor kan vara täckta med konstgräs. Då man använder sand eller stenmjöl som täcktmaterial bör isytan målas vit.

Material som vi också har använt är marmorkross vilket redan är vitt och har den fördelen att man inte behöver måla isen.

Smältkanalsystem

Prorink smältkanalsystem är utvecklad speciellt för ishallar. Man kan också ansluta golvbrunn från bås samt andra brunnar i närheten till samma avlopp

Man måste ta hänsyn till smältkanalsystem redan vid planeringsstadiet. Den är lätt genomförbart vid kylrörinstallationen. Man tar hänsyn till sargankring och kanalen fungerar samtidigt som gjutform samt hjälper nivåkontroll under betonggjutningen.

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt