Designtjänster

Prorink International AB har levererat isbanor och kyltekniska installationer i mer än tjugo år och har varit verksamt inom fältet i mer än trettio år. Det är inte ovanligt att vår implementering är praktiskt taget annorlunda än den ursprungliga designen. Under årens lopp har vi märkt att väsentlig information har saknats vid planeringen. Av denna anledning har implementeringen behövt ändras och anpassas på ett sådant sätt att is tillverkning, dess skötsel och kvalitetssäkring av isen har förverkligats.

Vår verksamhet och slutprodukten är bra is för användarna. Av denna anledning är vår expertis fokuserad på teknik som är viktig för is kvaliteten.

Kontakta oss så tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig. 

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt