RALA Behörighet

Bedömningsnämnden för Byggandets Kvalitet BYKVA rf har på ansökan beviljat detta behörighetscertifikat som ett bevis på att företaget har konstaterats vara en behörig genomförare i de branscher som nämns i detta certifikat.

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt