Aluflex beläggning

Aluflex lågemissionstak ovan isytor

Energiförbrukningen för kylmaskiner är en betydande del av ishallens totala energiförbrukning. Den största enskilda faktorn som ökar värmebelastningen på isen och ökar energiförbrukningen hos kylmaskiner är mängden värme som strålar mot isen. Enligt termodynamikens lagar rör sig varmt alltid mot kallt. I ishallar betyder det att varma takkonstruktioner strålar ut elektromagnetiskt energi till det kalla isområdet. När energibesparingar ska uppnås måste värmestrålningen förhindras.

Aluflex lågemissionstak är en beläggning med låg emissivitetsvärde och minskar energiförbrukningen för kylutrustning med upp till 30 %. Aluflex beläggning är en fiberduk belagd med en aluminiumfolie, som har ett lågt emissionsvärde och därmed effektivt förhindrar värmestrålning.

Aluflex-beläggning kan installeras på ishallens tak- och väggkonstruktioner. De fulla fördelarna med Aluflex-beläggning erhålls när den installeras i takkonstruktioner med tillräckligt med luftutrymme ovanför. Luftutrymmet fungerar som tilläggsisolering och förhindrar även effektivt kondens på takkonstruktionerna.

matalaemissiiviteetti pinnoite

Förutom energibesparingar har Alufelx andra fördelar. Det är ett reflekterande material och förbättrar därmed ishallens ljusförhållanden. Det påverkar även akustiken i ishallen eftersom den har en bra absorptionsförmåga (det porösa materialet absorberar ljudvågor). 

Aluflex beläggning levereras i tillskurna duk, inklusive alla delar och instruktioner som krävs för montering.

Takkonstruktionerna på de flesta befintliga ishallar är konstruerade av antingen stål- eller träbalkkonstruktioner. Dessa hallar har redan en naturlig luftspalt, vilket gör det lättare att installera Aluflex-beläggning på konstruktioner. Installationen tar några dagar. Aluflex beläggning levereras med alla nödvändiga monteringsdelar och arbetsinstruktioner för montering. Aluflex-beläggning kan även levereras på nyckelfärdig basis, då kommer vårt eget installationsteam att installera beläggningen på hallens takkonstruktioner.

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakta Oss

Kontakta Oss - vi kontaktar dig snart.

Kontakt